Herkenning & Validatie (RecoMatics Capture)

Consultants at work

Data capture en extractie gemakkelijk gemaakt

RecoMatics Capture is de software die van uw documentenstroom gestructureerde data maakt. Dankzij de verschillende modules van de software worden papieren en digitale documenten correct ingelezen, geclassificeerd en geëxporteerd naar uw eigen systemen. En dat met minimale menselijke inspanning.

RecoMatics Capture combineert technieken als OCR, ICR, barcode- en QR-codeherkenning, waardoor de software alle mogelijke gegevens verwerkt, van digitale tot handgeschreven documenten.

Consultants at work

Stapsgewijze data capture en extractie

RecoMatics Capture is opgebouwd in verschillende modules, die stapsgewijs zorgen voor de correcte verwerking van uw documenten.

  • Input – we trekken documenten binnen
  • Classificatie – via regels bepalen we het type document
  • Herkenning – we halen de juiste informatie eruit
  • Verificatie – we dubbelchecken de geselecteerde data
  • Export – naar uw ERP of back-end-systeem

Voor alle documenten…

Met RecoMatics Capture slagen we erin om documenten allerlei automatisch te verwerken. Niet alleen facturen, maar ook transportdocumenten, onkostennota’s, contracten, HR documenten, werkbonnen en zelfs uw bedrijfseigen documenten.

… en alle systemen

RecoMatics Capture is platform-onafhankelijk, net als onze andere producten. Dat wil zeggen dat u het kan integreren met elk mogelijk ERP systeem of business applicatie. Ook als u van systeem verandert, blijft de documentverwerking behouden, zonder verlies van data.

Voeg de kracht van RecoMatics Workflow toe voor optimale efficiëntie

Neem contact op.

En start jouw digitale factuurverwerking traject samen met Amista.

Contact