Amista Cookiebeleid

 

1. Algemeen
Dit cookiebeleid (“Cookiebeleid“) regelt het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website“). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Amista als verwerkingsverantwoordelijke, met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar (“wij”, “onze“), ingeschreven bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) onder nummer BE0555993013, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake aan de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonsgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. Lees ons privacybeleid als u meer wilt weten. Zoals uitgelegd in dit Cookiebeleid, kunt u uw cookievoorkeuren te allen tijde wijzigen.

Wij behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Uw aandacht zal worden gevestigd op dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen via onze Website en indien nodig zal uw hernieuwde toestemming worden gevraagd.

2 Welke cookies en waarom?
Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken wij soortgelijke technologieën waarmee wij persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en vergelijkbare technologieën bestaan uit het volgende:

Hostname Category Name Secure Http Only Third Party Purpose Expiry
.amista.be Necessary cookiehub No No No Used by CookieHub to store information about whether visitors have given or declined the use of cookie categories used on the site. 365 days
.ads.linkedin.com Preferences lang Yes No Yes Session-based cookie that remembers the user’s selected language version of a website. Session
.linkedin.com Preferences lidc Yes No Yes Used by LinkedIn for routing. 1 day
.linkedin.com Preferences lang Yes No Yes Session-based cookie that remembers the user’s selected language version of a website. Session
.linkedin.com Preferences li_gc Yes No Yes Used by LinkedIn to store consent of guests regarding the use of cookies for non-essential purposes 180 days
www.amista.be Preferences pll_language Yes No No This cookie is used to remember the language selected by the user when he comes back to visit again the website by Polylang 365 days
.amista.be Analytics _ga No No No Contains a unique identifier used by Google Analytics to determine that two distinct hits belong to the same user across browsing sessions. 730 days
.amista.be Analytics _lfa No No No Used by Leadfeeder to collect behavioral data of all website visitors. This includes: pages viewed, visitor source and time spent on the site. 730 days
.amista.be Analytics _ga_* No No No Contains a unique identifier used by Google Analytics 4 to determine that two distinct hits belong to the same user across browsing sessions. 730 days
www.amista.be Analytics ln_or No No No Used by LinkedIn to determine if Oribi analytics can be carried out on a specific domain 1 day
.amista.be Marketing _gcl_au No No No Used by Google AdSense to understand user interaction with the website by generating analytical data. 90 days
.doubleclick.net Marketing test_cookie Yes No Yes Used to check if the user’s browser supports cookies 1 hour
.linkedin.com Marketing UserMatchHistory Yes No Yes Contains a unique identifier used by LinkedIn to determine that two distinct hits belong to the same user across browsing sessions. 30 days
.linkedin.com Marketing AnalyticsSyncHistory Yes No Yes Used by LinkedIn to store information about the time a sync with the lms_analytics cookie took place for users in the Designated Countries 30 days
.linkedin.com Marketing bcookie Yes No Yes This is a Microsoft MSN 1st party cookie for sharing the content of the website via social media. 365 days
.amista.be Marketing _fbp No No No Facebook Pixel advertising first-party cookie. Used by Facebook to track visits across websites to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 90 days
.www.linkedin.com Marketing bscookie Yes Yes Yes Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 365 days
.doubleclick.net Marketing IDE Yes Yes Yes Used by Google’s DoubleClick to serve targeted advertisements that are relevant to users across the web. Targeted advertisements may be displayed to users based on previous visits to a website. These cookies measure the conversion rate of ads presented to the user. 390 days

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen of reeds opgeslagen cookies verwijderen door de instellingen in uw browser aan te passen. Hulp om deze instellingen aan te passen vindt u op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies bij een bezoek aan de website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de website niet goed werken.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-cookies-site-data-firefox
Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac.

Indien u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren op volgend e-mailadres info@amista.be. Indien u nog steeds niet tevreden bent met ons antwoord, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Voor meer informatie, surf naar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.