Amista Cookiebeleid

 

1. Algemeen
Dit cookiebeleid (“Cookiebeleid“) regelt het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website“). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Amista als verwerkingsverantwoordelijke, met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar (“wij”, “onze“), ingeschreven bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) onder nummer BE0555993013, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake aan de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonsgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. Lees ons privacybeleid als u meer wilt weten. Zoals uitgelegd in dit Cookiebeleid, kunt u uw cookievoorkeuren te allen tijde wijzigen.

Wij behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Uw aandacht zal worden gevestigd op dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen via onze Website en indien nodig zal uw hernieuwde toestemming worden gevraagd.

2 Welke cookies en waarom?

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen of reeds opgeslagen cookies verwijderen door de instellingen in uw browser aan te passen. Hulp om deze instellingen aan te passen vindt u op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies bij een bezoek aan de website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de website niet goed werken.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-cookies-site-data-firefox
Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac.

Indien u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren op volgend e-mailadres info@amista.be. Indien u nog steeds niet tevreden bent met ons antwoord, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Voor meer informatie, surf naar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.