Intelligent Document Processing

E-invoicing verplicht in België vanaf 2026: Bent u voorbereid? 

Everything you need to know about the obligation of e-invoicing in Belgium.
Jan Maenhaut
Jan Maenhaut

Update: E-invoicing verplicht in België vanaf 2026

Vandaag is e-facturatie al verplicht in België in de Business-to-Government (B2G) context, d.w.z. bij facturatie aan lokale en federale overheden. De Vlaamse overheid was de eerste die deze verplichting invoerde in 2017. Maar hoe zit het met de B2B-verplichting?

Wat is een elektronische factuur?

Een elektronische factuur (ook wel e-factuur of e-invoice genoemd) is een factuur die digitaal wordt aangemaakt, verzonden, ontvangen en opgeslagen. Dit gebeurt geautomatiseerd tussen verschillende softwaresystemen zonder handmatige tussenkomst.

De elektronische factuur moet voldoen aan een standaard zodat deze automatisch verwerkt kan worden door verschillende softwaresystemen aan de kant van verzender en ontvanger. Binnen Europa zijn afspraken vastgelegd in een raamwerk genaamd Peppol. Dit raamwerk beschrijft een gestandaardiseerd formaat voor facturen (UBL-formaat), regels, netwerk en juridische aspecten.

Wat is Peppol?

Een netwerk, een standaard en een framework

 • Netwerk: Peppol heeft een netwerk in 78 landen voor aanbestedingsdocumenten
 • Standaard: Peppol BIS standaard beschrijft de set van documenten, formaat en regels
 • Framework: Een wettelijk kader voor verschillende actoren om het netwerk te beheren en te gebruiken

Key benefits

 • Een open & veilig netwerk: publieke en private organisaties kunnen eenvoudig verbinding maken en op een veilige manier elektronische documenten uitwisselen.
 • Eén keer aansluiten: eenmaal aangesloten kan je onmiddellijk documenten uitwisselen met je leveranciers en klanten wereldwijd.
 • Vrije keuze van dienstverlener (= Peppol toegangspunt): je hoeft niet dezelfde dienstverlener van je leverancier of klant te gebruiken.
 • Gemeenschappelijke specificaties: 1 taal gebaseerd op gemeenschappelijke internationale standaarden om informatie uit te wisselen.

4 Corner model:

B2G e-invoicing is al verplicht in België

 

 

1

Jan 2017: Vlaamse overheid

Verplichte e-facturatie voor openbare aanbestedingen

2

Apr 2019: Europese richtlijn

Alle aanbestedende overheden moeten e-facturen accepteren

3

Nov 2020: Brusselse overheid

Verplichte e-facturatie voor openbare aanbestedingen

4

Jan 2022: Wallonië

Accepteert niet langer PDF- of Word-facturen. Alleen e-facturen of op papier.

5

Nov 2022: Federale overheid

Verplichte e-facturatie voor openbare aanbestedingen > Europese drempel

6

May 2023: Federale overheid

Verplichte e-facturatie voor openbare aanbestedingen > 30K€

7

Mar 2024: Federale overheid

Verplichte e-facturatie voor alle openbare aanbestedingen

8

Jan 2026: Deadline e-invoicing B2B

Begin op tijd met de voorbereidingen!

B2B e-facturatie wordt verplicht in België

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft een voorstel opgesteld voor verplichte e-facturen tussen bedrijven in de strijd tegen fraude en administratieve lasten.

De stap naar e-facturatie is belangrijk om de btw-kloof, het verschil tussen verwachte en werkelijke btw-inkomsten, te verkleinen.

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat de btw-kloof in België in 2020 4,8 miljard euro of 14% bedraagt. Dit betekent dat België het beduidend slechter doet dan zijn buurlanden Nederland (2,8%, Duitsland 4,8% en Frankrijk 8%).

Op 29/09/2023 werd in de Ministerraad een akkoord bereikt over verplichte e-facturatie.

Vernieuwde deadline voor B2B e-facturatie verplichting in België

In het eerste voorstel zou de verplichting vanaf juli 2024 worden ingevoerd voor grotere bedrijven en in latere fasen voor alle bedrijven.

Door de late goedkeuring is de deadline verschoven. De nieuwe invoeringsdatum is 1 januari 2026.

Wat weten we nu?

 • vanaf 1 januari 2026 geldt de verplichting voor elke organisatie, ongeacht de grootte. Er is niet langer sprake van een gefaseerde uitrol.
 • De verplichting geldt in 2 richtingen: zowel bij het ontvangen als bij het verzenden van elektronische facturen.
 • Peppol wordt standaard, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen alternatieven worden toegestaan als ze voldoen aan de Europese standaarden de verplichting geldt in twee richtingen: zowel bij het ontvangen als het verzenden van facturen

Betekent dit het einde van de papieren of PDF-factuur?

Onze verwachting is dat niet. Enkele argumenten hiervoor zijn:

 

 • De Vlaamse overheid ontvangt vandaag nog steeds geen 100% e-facturen, ondanks de verplichting sinds 2017 (al 6 jaar geleden).
 • Ondanks de vertraging verwachten we dat niet alle bedrijven in staat zullen zijn om de overstap op tijd te implementeren.
 • De verplichting geldt alleen voor Belgische bedrijven. Als je handel drijft met het buitenland, zul je nog steeds PDF-facturen ontvangen/versturen.
 • E-facturen zijn niet menselijk leesbaar. We verwachten dat veel bedrijven nog steeds PDF-facturen zullen uitwisselen als back-up of voor ondersteuning.
Geïnteresseerd in onze volledige Purchase-to-Pay oplossing? Klik hier

Klaar om je voor te bereiden op e-facturatie?

Ons advies is om je nu voor te bereiden op de nieuwe wetgeving en de nodige stappen te ondernemen om er eind 2025 klaar voor te zijn.

Elke organisatie heeft te maken met verschillende bedrijfssystemen die inkomende of uitgaande facturen verbruiken of genereren. De overgang van papieren/email facturen naar e-facturen kan een grote impact hebben.

Je krijgt ineens te maken met e-facturen naast de huidige papieren en PDF-facturen. Je kunt e-facturen niet afdrukken of opslaan op papier omdat ze niet leesbaar zijn voor mensen. Het beoordelen of goedkeuren van facturen zonder visualisatie in PDF zal veel organisaties voor grote uitdagingen stellen.

Omdat de impact voor elk bedrijf anders is, moet je de reservetijd berekenen. Je moet de impact inschatten, processen aanpassen en instappen op Peppol. Als je nog niet digitaal werkt, moet je minstens zes maanden rekenen.

Amista biedt met RecoMatics Document Suite een standaardoplossing voor factuurverwerking, ongeacht het bronformaat (papier, PDF of e-factuur).

Laten we je samen voorbereiden op de Peppol-verplichting

Wacht niet tot eind 2025, anders ben je niet op tijd. Begin nu.

Contacteer ons