Intelligent Document Processing

E-facturatie verplicht in België

Everything you need to know about the obligation of e-invoicing in Belgium
Amista logo
Amista
Read this page in:

Alles wat u moet weten over de verplichting van e-facturatie in België

Vandaag is e-facturatie in België al verplicht in de Business-to-Government (B2G) context, dus bij het factureren naar lokale en federale overheden.

De Vlaamse overheid voerde deze verplichting in 2017 als eerste in.

Sinds november 2022 heeft de federale overheid de verplichting ingevoerd in drie fases en vanaf november 2023 geldt deze verplichting voor alle aanbestedingen.

Je stuurt gestructureerde facturen via Peppol naar de overheid. Als je niet over de juiste software beschikt om Peppol-facturen aan de overheid te leveren, kun je de factuur handmatig uploaden via het Mercurius-portaal.

Deze laatste methode is alleen zinvol als je slechts een beperkt aantal facturen naar de overheid stuurt of als overgangsfase, zodat je de tijd hebt om te investeren in een geautomatiseerde oplossing. Want die investering zal op termijn noodzakelijk zijn.

E-facturatie wordt vanaf 2024 verplicht voor alle bedrijven in België

Naast de B2G-verplichting werkt de overheid momenteel aan een wetsvoorstel voor de verplichting van elektronische facturatie in de Business-to-Business (B2B) context.

De minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, heeft in zijn beleidsnota van oktober 2022 (zie https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/55/2934/55K2934003.pdf) deze verplichting opgenomen om de btw-kloof te verminderen.

De btw-kloof is het bedrag dat België jaarlijks misloopt door onder andere inefficiënte inning, administratieve fouten, fraude, ontduiking, enzovoort.

Dit bedrag wordt geschat op meer dan 4 miljard euro per jaar.

In de eerste fase van de fiscale hervorming, zoals gepubliceerd in maart 2023 (zie https://vanpeteghem.belgium.be/sites/default/files/articles/Eerste%20fase%20bredere%20fiscale%20hervorming.pdf), herhaalt de minister de plannen voor e-invoicing en e-reporting.

 

Het wetsvoorstel is nog niet definitief, maar de volgende plannen zijn wel al gecommuniceerd:

 

  • Het definitieve formaat van een gestructureerd elektronisch formaat en de methode van verzending moeten nog worden bepaald, maar men verwacht dat Peppol de standaard zal worden.
  • Papieren en PDF-facturen zullen vervallen, maar er worden mogelijks nog uitzonderingen toegestaan.
  • De implementatie zal in drie fases verlopen:
  • Vanaf juli 2024 moeten alle bedrijven e-facturen ontvangen.
  • De verzending van e-facturen wordt geleidelijk verplicht: eerst zullen grote ondernemingen (omzet > 9 miljoen euro) onderworpen worden, vervolgens kmo’s (omzet > 700.000 euro) en uiteindelijk elke onderneming.

Betekent dit het einde van de papieren of PDF-factuur?

Onze verwachting is van niet. De gefaseerde uitrol betekent per definitie dat je facturen in verschillende vormen en formaten zult ontvangen, zoals vandaag al het geval is, maar het aandeel e-facturen zal sterk groeien en het volume van papieren en PDF-facturen zal afnemen.

Hoe snel papieren en PDF-facturen zullen verdwijnen kan niemand accuraat voorspellen, maar we schatten in dat dit nog 5 jaar zal duren. Enkele argumenten hiervoor zijn:

 

  • De Vlaamse overheid ontvangt vandaag nog steeds geen 100% e-facturen, ondanks de verplichting sinds 2017 (al 6 jaar geleden).
  • Ondanks de aankomende verplichting zullen bedrijven en organisaties tijd nodig hebben om te investeren in middelen en kennis om e-facturatie te ondersteunen.
  • De verplichting geldt alleen voor Belgische ondernemingen. Als je handelt met het buitenland, zul je nog steeds PDF-facturen ontvangen/verzenden.

Ben je al klaar voor e-facturatie?

Ons advies is om je nu al voor te bereiden op de nieuwe wetgeving en de nodige stappen te ondernemen om klaar te zijn tegen juli 2024.

Elke organisatie heeft te maken met verschillende bedrijfssystemen die inkomende of uitgaande factuurinformatie consumeren of genereren. De overgang van papieren/e-mail facturen naar e-facturen kan een grote impact hebben.

Je zult naast de huidige papieren en PDF-facturen plotseling te maken krijgen met e-facturen die door een mens niet kunnen worden verwerkt. Je kunt deze niet zomaar afdrukken en op papier behandelen, omdat deze facturen voor een gewone gebruiker onbegrijpelijk zijn.

Amista biedt met de RecoMatics Document Suite een standaardoplossing voor factuurverwerking, ongeacht het bronformaat (papier, PDF of e-factuur).

Laten we jou samen voorbereiden op de Peppol verplichting

Neem contact met ons op.

Contact